ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ നിർമ്മാണത്തിലെ വിള്ളലുകൾ, ദ്വാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിടവുകൾ നിറയ്ക്കാനും  ഉപരിതലം ഒതുക്കാനും മനോഹരമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നിർമ്മാണത്തിലും കലയിലും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചില ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ട്രെക്ചറ്‌റിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ,വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ സഹായിക്കുന്നു.ഉദാഹരണത്തിന്, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ചേർക്കുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നു, അതേസമയം ഉചിതമായ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നു.

പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ 

1.Putty(പുട്ടി):  ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഒന്നാണ് പുട്ടി. ചുവർ ദ്വാരങ്ങൾ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ നിറയ്ക്കാനും ഉപരിതലം ഒതുക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വെള്ള, ചാര തുടങ്ങിയ വിവിധ നിറങ്ങളിൽ പുട്ടി ലഭ്യമാണ്.റെഡിമെയ്ഡ് പുട്ടികളും പൊടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പുട്ടികളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പൊടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള പുട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കണം.

വിവിധ ഗ്രേഡുകളിൽ പുട്ടി ലഭ്യമാണ്. മികച്ച ഫിനിഷിംഗിനായി നേർത്ത ഗ്രേഡും വലിയ വിടവുകൾ നിറയ്ക്കാൻ കട്ടിയുള്ള ഗ്രേഡും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.ചുവരുകൾക്ക് പുറമേ തടി, പ്ലാസ്റ്റർ, മെറ്റൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഉപരിതലങ്ങളിലും പുട്ടി ഉപയോഗിക്കാം.Eg: Berger paints wall care putty, Birla wall putty ,Asian wall putty etcc

2.Cement Putty(സിമന്റ് പുട്ടി): സിമന്റ്, മണൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു തരം പുട്ടിയാണ് സിമന്റ് പുട്ടി. സാധാരണ പുട്ടിയേക്കാൾ ശക്തവും ഈർപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ആണ് സിമന്റ് പുട്ടി. കൂടുതൽ ഭാരം താങ്ങേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുള്ള പണികളിൽ ഇഷ്ടികകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവുകൾ നിറയ്ക്കാനും ചുവരുകളിലെ വലിയ വിള്ളലുകൾ അടയ്ക്കാനും സിമന്റ് പുട്ടി അനുയോജ്യമാണ്.

സിമന്റ് പുട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മിനുസപ്പെടുത്താൻ കൂടുതൽ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്.ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കീറിപ്പോകുകയോ പൊളിയുകയോ ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളോളം  ഇത് നിലനിൽക്കും.സിമന്റ് പുട്ടി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതുമാണ്.

ഇവയുടെ പോരായ്മകൾ:

സാധാരണ പുട്ടിയേക്കാൾ വില കൂടുതലാണ്.മണൽ കൂടുതലുള്ളതിനാൽ പരുക്കൻ ഫിനിഷിംഗായിരിക്കും. അതിനാൽ മിനുസപ്പെടുത്താൻ മണൽപ്പേപ്പർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും.വേഗം ഉണങ്ങുന്നതിനാൽ വേഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണം. സിമന്റ് വെള്ളവുമായി ചേർക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുകയും കട്ടിയാകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മതിയായ ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല .

Eg: Nerolac cement putty, JSW cement based wall putty etc

3.Wood Filler(വുഡ് ഫില്ലർ): തടിയിലെ ദ്വാരങ്ങൾ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ നിറയ്ക്കാനും മിനുസപ്പെടുത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ഫില്ലറാണ് ഇത് . വിവിധ തടിയുടെ നിറങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന  നിറങ്ങളിൽ വുഡ് ഫില്ലർ ലഭ്യമാണ്.സോഫ്റ്റ്, ഹാർഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രേഡുകളിൽ വുഡ് ഫില്ലർ ലഭ്യമാണ്. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിന് സോഫ്റ്റ് ഫില്ലർ മതിയാകും. വലിയ വിള്ളലുകൾക്കും ദ്വാരങ്ങൾക്കും ഹാർഡ് ഫില്ലർ ഉപയോഗിക്കാം.വുഡ് ഫില്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തടി പരുക്കൻ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.ഉണങ്ങിയ ശേഷം വുഡ് ഫില്ലർ മണൽപ്പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മിനുസപ്പെടുത്താം.

ഉപയോഗരീതികൾ

* തടിയിലെ നഖം കൊണ്ടുള്ള പാടുകൾ, ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ നിറയ്ക്കാൻ.

* തടി ഫർണിച്ചറുകളുടെ അറ്റങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്താൻ.

* കലാപരിപാടികളിൽ തടി കൊണ്ടുള്ള ശിൽപങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്താൻ.

Eg: Crb wood filler, Bondo wood filler etc 

4.Epoxy Filler:ഉയർന്ന ശക്തിയും ഈർപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവും ഉള്ള ഒരു തരം ഫില്ലറാണ് . Epoxy Filler ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക്, ഗ്ലാസ്, തടി തുടങ്ങിയ വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഈ ഫില്ലർ വളരെ കടുത്ത ഗന്ധമുള്ളതിനാൽ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

Eg:Master epoxy , Epoxy filler etc

5. Fiberglass Filler(ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലർ): ഫൈബർ ഗ്ലാസ് റോൾഡുകളും റെസിനും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം ഫില്ലറാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലർ. ഇത് വളരെ ശക്തവും വലിയ വിടവുകൾ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്.വലിയ വിടവുകൾ, ദ്വാരങ്ങൾ എന്നിവ നിറയ്ക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഫില്ലറാണ്.തടി , ഫൈബർ ഗ്ലാസ്, ലോഹം, കോൺക്രീറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉപരിതലങ്ങളിൽ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലർ ഉപയോഗിക്കാം.

ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ:

ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലർ ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. നിർമ്മാതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.മറ്റ് ഫില്ലറുകളേക്കാൾ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലറിന് വിലകൂടുതലാണ്. ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഫില്ലറിന് കടുത്ത ഗന്ധമുണ്ട്, അതിനാൽ നല്ല വായുസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

Eg: Bondo fibre glass filler 

ഇവ കൂടാതെ, പലതരം പ്രത്യേക ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.