വാസ്തുവിദ്യാ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു നിർമ്മാണവും ഒരു ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയലില്ലാതെ അപൂർണ്ണമാണ്. ഏത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്കും - ഇഷ്ടികകൾ, കല്ലുകൾ, ടൈലുകൾ മുതലായവയ്ക്ക് അവയെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാർ ആവശ്യമാണ്. നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭാഗമാണ് മോർട്ടാർ, കാരണം ഇത് നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവ് നികത്തുന്നു. 

എന്താണ് മോർട്ടാർ ?

സാധാരണയായി, നിർമ്മാണത്തിലെ മോർട്ടാർ എന്നത് വെള്ളം, ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, ഫൈൻ അഗ്ഗ്രിഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം മോർട്ടാർ മിശ്രിതത്തിലെ ചേരുവകളുടെ ratio , ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന  മെറ്റീരിയൽ, ആവശ്യമായ കംപ്രഷൻ ശക്തി, ഉപയോഗം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വ്യത്യസ്ത തരം മോർട്ടാർ 

1. Cement Mortar 

സിമന്റ് മോർട്ടാർ  ഇന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബന്ധന വസ്തുവാണ്. ഇതിന്റെ ഉയർന്ന ബലവും ഈടുനിൽപ്പും കാരണം, കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.പേര്  പോലെ തന്നെ  ഈ മോർട്ടാർ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ  ബൈൻഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സിമൻ്റാണ്. സിമൻറ്, വെള്ളം, മണൽ എന്നിവ മിശ്രണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ratio, structure ന്റെ ഉപയോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സാധാരണയായി, ആദ്യം, സിമൻ്റ്, മണൽ എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ക്രമേണ വെള്ളം ചേർക്കുന്നു. സിമൻ്റിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും അനുപാതം 1:2 മുതൽ 1:6 വരെയാകാം.

2.Lime mortar 

സിമന്റ് മോർട്ടാർ ഇന്ന് സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചുണ്ണാമ്പ് മോർട്ടാർ  വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതികളിൽ ഇന്നും ചിലയിടത്ത് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.ഈ മോർട്ടാറിലെ  ബൈൻഡിംഗ് വസ്തുവാണ് lime (Calcium   oxide). Lime രണ്ട് തരത്തിലാണ് - ഹൈഡ്രോളിക് lime , fat lime. വരണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, fat lime ആണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്.  കനത്ത മഴയോ വെള്ളക്കെട്ടോ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, hydrolic lime ആണ് അനുയോജ്യം.സിമന്റ് മോർട്ടാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് കുറഞ്ഞ ബലമേ ഉള്ളൂ.

3.Gypsum Mortar 

Gypsum Mortar വേഗത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും മിനുസമുള്ള ഫിനിഷിംഗിനും അനുയോജ്യമാണ്.Calcium Sulphate hydrate ൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കുന്ന Gypsum plaster ആണ് ഇതിലെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ.ജിപ്സം മോർട്ടാർ വളരെ വേഗത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നു. ഇത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.സിമന്റ് മോർട്ടാറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജിപ്സം മോർട്ടാറിന് കുറഞ്ഞ ബലമേ ഉള്ളൂ. ലോഡ് താങ്ങേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇത് അനുയോജ്യമല്ല.

4.Surki Mortar

നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മോർട്ടാർ മിശ്രിതമാണ് സൂർക്കി മോർട്ടാർ . ഇന്ന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമന്റിന് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ  ഒരു substitue ആയി ഇതിനെ കാണുന്നു.ചെറുതായി പൊടിച്ചെടുത്ത ചൂടായ കളിമണ്ണ്  ആണ് സൂർക്കി. ഇത് സാധാരണയായി അല്പം കരിഞ്ഞ ഇഷ്ടികകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.സിമന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് സൂർക്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് വിലകുറഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ സൂർക്കി മോർട്ടാർ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മിശ്രിതമാണ്.ചുണ്ണാമ്പ് മോർട്ടാറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബലം സൂർക്കി മോർട്ടാറിന് ഉണ്ട്.

നല്ല മോർട്ടറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1. Adhesive 

മോർട്ടറുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇഷ്ടികകൾ, ടൈലുകൾ, തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കുകൾ കെട്ടുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, ഇവയ്ക്ക് ബ്ലോക്കുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ തക്കവിധം പശ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

2. വാട്ടർ പ്രൂഫ്

നല്ല മോർട്ടറുകൾ മഴക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ ചെറുക്കാൻ ജലത്തെ പ്രതിരോധിക്കും.

3. ഈട്(Durability )

വാസ്തുവിദ്യാപരമായ ഏതൊരു നിർമ്മിതിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളിലൊന്ന്, കൂടുതൽ തേയ്മാനം കൂടാതെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. അതിനാൽ, ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ മോർട്ടാർ പ്രീമിയം ഗുണനിലവാരമുള്ളതായിരിക്കണം.

4. ഉപയോഗക്ഷമത

മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കണം.

5. വിള്ളൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് 

മോർട്ടാർ, ഉയർന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ temperature വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ, എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാം. തൽഫലമായി, ടൈലുകളിലോ കെട്ടിട പ്രതലങ്ങളിലോ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ ഈ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തക്കവിധം ഗുണമേന്മയുള്ളതാവണം മോർട്ടാർ .